ปะยาง, ยางรั่ว, กันยางรั่ว, น้ำยาป้องกันยางรั่ว, ยางรถ, พีเว้นท์, PVENT, ป้องกันยางรั่ว, ยางไม่ต้องปะ, โดนตะปู, ยางแบน, ยางซึม, รถยางแบน, ขายยาง,แม็กเป็นสนิม, ร้านปะยาง 24 ชม, ปะยางรถยนต์, ป้องกันยางระเบิด, ยางซึม, ร้านปะยางบิ๊กไบค์,ยางระเบิด,น้ำยาป้องกันยางรั่วรถยนต์,ยาง บิ๊ ก ไบ ค์ โดน ตะปู, ปะยางมอเตอร์ไซค์, ปะยางมอไซค์, ยางรั่วบ่อย, มอเตอร์ไซค์ยางแบน, ยางเสือหมอบ, ยางเสือภูเขา, น้ำยาปะยางจักรยาน, น้ำยาปะยาง,
Home :Customer Service » การคืนและเปลี่ยนสินค้า...

การคืนและเปลี่ยนสินค้า

เกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าของเรา

เป้าหมายหลักของพีเว้นท์คือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นทางพีเว้นท์จึงขอมอบความเป็นไปได้ในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าเป็นหลัก) อนึ่ง สินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลและเงื่อนไขการคืน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามตารางด้านล่างนี้

ทางเราจะตอบรับการคืนสินค้าด้วยเหตุผล 4 ข้อดังต่อไปนี้ คือ:

เหตุผลการคืนสินค้า

คำอธิบายเหตุผลการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

ก.สินค้าชำรุดเสียหาย

สินค้าที่เสียหายเมื่อส่งถึงมือลูกค้าและ/หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุด

หีบห่อพลาสติกหรือการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าต้องมีความสมบูรณ์
สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน
สินค้าจะต้องมาพร้อมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม

ข.สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง

สินค้าที่ได้รับ มีความแตกต่างจากหรือไม่ตรงกับคำบรรยายสินค้าบนหน้าเว็บไซต์

สินค้าจะต้องไม่ผ่านการใช้งาน (หากเป็นไปได้ให้ลูกค้าดูรายละเอียดสินค้าจากบรรจุภัณฑ์แทนโดยไม่ต้องแกะดูสินค้า)
สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิม พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทและอุปกรณ์เสริม

ค. สินค้า / อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ

สินค้าไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ใน คู่มือสินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามที่อธิบายไว้ในรายละเอียดของสินค้า

สินค้าสามารถลองได้แต่ต้องอยู่ในสภาพ “ใหม่”

ง.สินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า

สินค้าไม่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า หรือลูกค้าไม่ต้องการสินค้านั้นๆ แล้ว

สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท